Att tänka på

Att tänka på

Att tänka på när man engagerar artister. Saker som påverkar priset

  • Hur många gäster och hur stor lokal är det?  (Det avgör storleken på ljudanläggning)
  • Vilken typ av event är det? (Ger en fingervisning om klädsel)
  • Hur länge pågår framträdandet, starttid – sluttid?
  • Ska gäster framföra något som behöver mitt ackompanjemang?
  • Särskilda önskemål om låtar/sånger?
  • Vardag eller helgdag
  • Resväg från Stockholm
  • Övernattning, kost & logi

Tillsammans hittar vi den bästa lösningen för ditt event.

Trubadur Urban